بزرگان سیستمی

تفکر سیستمی و دانش دینامیک‌های سیستم خود موجودیتی است که متولد شده و در حال رشد است. مسیر رشد این دانش بر گرفته از بزرگانی است که به نظریه پردازی، آموزش و استفاده از آن پرداخته و هر یک در گوشه‌ای از جهان سهمی در این موضوع دارند.

اگر سیستمی نگاه کنیم جامعه‌ای از مروجان و اندیشمندان تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها نیز خود یک سیستم است. سیستمی که رشد اینترنت و ابزارهای ارتباطی به رشد آن کمک به سزایی کرده و امروز از محل تولد آن (ایالات متحده آمریکا) به تمام دنیا گسترده شده است.

با توجه به اهمیت هر یک از بزگان سیستم در روند رشد این علم در این قسمت سعی می‌کنیم زندگی افرادی که در ابعاد جهانی شناخته شده هستند را بیاوریم و با نظرات و تفکرات آن‌ها بیشتر آشنا شویم.

7 مقاله‌ی نخست درباره بنیان‌گذار دینامیک سیستم‌ها آقای جی فارستر و چگونگی تولد این دانش است.

 

 1. فارستر، از مزارع نبراسکا تا MIT و کشتی ارتش (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر – قسمت اول)
 2. جنگ جهانی، شبیه ساز پرواز، دانشکده مدیریت (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت دوم)
 3. طلوع سیستم داینامیک (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت سوم)
 4. ملاقات با جان کالینز و شروع دینامیک شهری (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت چهارم)
 5. دینامیک شهری، از مخالفت تا تبعیت (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت پنجم)
 6. دینامیک‌های سیستم، دور دنیا (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت ششم)
 7.  تفکر سیستمی، ضرورت آموزشی امروز (داستان شروع دینامیک سیستم‌ها از زبان بنیان‌گذار آن جی فارستر-قسمت هفتم)

در مقالات بعدی نیز به بررسی زندگی افراد زیر خواهیم پرداخت:

 1. راسل ایکاف
 2. لودویگ ون برتالانفی
 3. فریتجوف کاپرا
 4. وست چرچ من
 5. پیتر چکلند
 6. جمشید قراجه داغی
 7. دونلا میدوز
 8. پیتر سنگه
 9. بری ریچموند
 10. جان استرمن

البته این لیست به همین جا ختم نخواهد شد و به مرور به تکمیل نام‌ها و محتوای مرتبط با هر یک خواهیم پرداخت.