مصاحبه‌ای تاثرگذار با جی فارستر: بنیانگذار دینامیک‌های سیستم

توجه: این مصاحبه مربوط به چند سال پیش و در زمان حیات آقای فارستر است. به همین علت برخی از نکات اشاره شده ممکن است در طول زمان دست‌خوش تغییر…

چطور یک نمودار علیت را به نمودار انباره – جریان تبدیل کنیم؟

جامعه تفکر سیستمی همواره دیاگرام‌انباره و جریان را به عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته است و جایگاه کلیدی آن در مجموعه ابزارهای متفکرین سیستمی، مدام ارتقا یافته است. با…

آزمایشگاه یادگیری مدیریت: زمین تمرین برای مدیران

تصور کنید روی طنابی حرکت می‌کنید که بین دو برج بلندمرتبه کشیده شده است. باد می‌وزد و همین‌طور که جلو می‌روید طناب تکان می‌خورد. یکی از هم تیمی‌هایتان روی چرخی…

آموزش مدلسازی دینامیک سیستم با دو مثال کاربردی

ديديم كه يادگيري مدل‌هاي سیستم داینامیک به ما مي‌دهد بايد از جنس درك كردن پيچيدگي ديناميكي باشد (به پيچيدگي ديناميكي در بخش‌هاي قبل اشاره كرديم). براي اينكه منظور روشن‌تر شود،…

انباره ها : با یکی از اصلی‌ترین اجزاء هر سیستمی آشنا شویم

به طور کلی در سیستم‌ها با سه نوع متغیر مواجه هستیم: متغیر کمکی، متغیر جریان (نرخ) و متغیر انباره (حالت). در این مطلب با متغیرهای انباره بیشتر آشنا خواهیم شد. آخرین…

توجه به انواع ساختارها، آشنایی با بخش‌بندی و استفاده از ساختارهای عمومی در مدلسازی

توجه به ساختارهاي فيزيكي و ساختارهاي تصميم گيري هر مدل را مي‌توان به دو بخش فيزيكي و تصميم‌گيري تقسيم كرد. مي‌دانيم ساختارهاي تصميم گيري، اهميت زيادي در مدل‌ها دارند، و…

مدل های ذهنی و مدل‌سازی دینامیک سیستم ها

در مطلب قبلی گفته شد که “مدل های ذهنی، مدلی ساخته و شبیه‌سازی شده در یک فکر هوشیار هستند.” قسمت کلیدی این تعریف ایستا نبودن مدل های ذهنی است. این…

هنر خلاصه‌سازی و تفکر براساس انباره و جریان، برای ساخت مدل دینامیکی

خلاصه سازي خلاصه سازي (Aggregation) عبارت است از صرف‌نظر كردن از جزئيات در رابطه با موضوعي كه فقط كليت آن در مسئله اهميت دارد. پس در رابطه با خلاصه سازي…

شروع مفهوم سازی، اتصال آن به تعریف مسئله و پیش رفتن با تفکر عملیاتی

مفهوم سازي در اين مرحله كار مدلسازي آغاز مي‌شود. در فاز مفهوم سازي، بايد اولين گام‌ها را در جهت ساختن يك مدل از مسئله‌اي كه تعريف كرده‌ايم برداريم. ورودي اين…

انتخاب متغیرها، نمودارهای مرجع و فرضیه دینامیکی در فرآیند ساخت مدل سیستم

همانطور که انتهای مطلب قبلی تحت عنوان تعریف مسئله در مدلسازی دینامیک سیستم گفتیم، انتخاب متغیرهای مناسب برای ساخت مدل دینامیکی از زیربناهای داشتن مدلیست که به خوبی رفتار سیستم را نشان…