بلاک چین چیست و چرا کسب و کارها را متحول خواهد کرد؟

بلاک چین یک دفتر کل مشترک و توزیع شده است که فرآیند ثبت معاملات و ردیابی دارایی‌ها را در یک شبکه کسب و کار تسهیل می‌کند. دارایی می‌تواند ملموس باشد (یک…