کارگاه تفکر سیستمی در عمل، شروعی برای سیستمی اندیشیدن

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در کارگاه کلیک کنید تفکر سیستمی چیست؟ دانش انسان مدت‌ها به دنبال تقسیم پدیده‌ها به اجزای کوچک‌تر و بررسی این اجزا بود. سپس این اجزا…