دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس – 4 – مدل‌ها در همه جا

سه مطلب قبلی مروری بود بر مقاله‌ای از آقای جی فارستر در ارتباط با کاربرد دینامیک‌های سیستم برای آموزش به دانش‌آموزان در دوره‌های پیش از دانشگاه. 1- دینامیک‌های سیستم و…

دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس – 3 – اشتباهات سیستمی

در دو مطلب پیشین قسمتی از مقاله آقای جی فارستر را در مورد آموزش تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم با هم مطالعه کردیم: 1- دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس – 1…

دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس – 2 – طبیعت سیستم‌ها

در مطلب قبلی شروع کریم به مطالعه مقاله‌ای از جی فارستر تحت عنوان دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس. در ادامه قسمت 4 و 5 مقاله را میخوانیم که در آن درباره…

دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس – 1 – آموزش دانش‌آموز محور

در سلسله مطالب دینامیک‌های سیستم و آموزگاران مدارس به مطالعه یکی از مقالات بسیار مهم و کاربردی آقای جی فارستر، در زمینه آموزش تفکر سیستمی و تحلیل دینامیک‌های سیستم در…

تاخیر در سیستم : با تصور اشتباهی که احتمالا درباره قیمت بنزین داریم آشنا شویم

تعیین تاخیرات اساسی در روابط علی هر تاخیر در سیستم در ایجاد پویایی آن بسیار مهم است. تاخیرها باعث لختی سیستم می‌شوند، می‌توانند نوسان ایجاد کنند و معمولا مسولیت ایجاد…

نامگذاری حلقه های علیت: جلوگیری از جنگ سازمانی

چرا میگوییم نامگذاری حلقه های علیت: جلوگیری از جنگ سازمانی؟! مستقل از اینکه از نمودار علت و معلولی برای شفاف‌سازی در مقابل یک گروه مشتریان استفاده کنید یا هدفتان نمایش…

تعیین قطبیت رابطه: بازخورهای مثبت و منفی

تفکر سیستمی زبانی است برای صحبت درباره سیستم های پیچیده و موضوعات با وابستگی متقابل زیاد که مدیران همه روزه با آن مواجه هستند. در این چارچوب، حلقه های علیت مانند…

نمودارهای علت و معلولی ؛ چطور سیستم را در قالب حلقه های بازخورد نمایش دهیم؟

همانطور که در مباحث مرتبط با تفکر سیستمی گفته شد، فیدبک (بازخورد) یک مفهوم اساسی در دینامیک‌های سیستم و تفکر سیستمی است. با این وجود بسیاری مواقع ذهن ما حلقه‌های…