طلوع سیستم داینامیک (داستان شروع دینامیک های سیستم‌ از زبان بنیان‌گذار آن:Jay W. Forrester – قسمت سوم)

در مطلب قبلی درباره مسیر جی دبلیو فارستر (Jay W. Forrester) در راه ابداع دینامیک‌های سیستم خاطراتش از زبان خود او از همکاری با گوردون براون برای ساخت شبیه ساز…

جنگ جهانی، شبیه‌ساز پرواز، دانشکده مدیریت (داستان شروع سیستم دینامیک از زبان بنیان‌گذار آن:Jay W. Forrester-قسمت دوم )

در پایان جنگ جهانی دوم نقطه محوری دیگری در شروع سیستم دینامیک نمایان شد: انتخاب بین استخدام شدن در جایی و یا راه‌اندازی شرکتی در زمینه سیستم‌ های کنترل فیدبکی.…

فارستر، از مزارع نبراسکا تا MIT و کشتی ارتش (داستان شروع دینامیک های سیستم‌ از زبان بنیان‌گذار آن:Jay W. Forrester-قسمت اول)

یکی از مقالات عمومی بسیار معروف در زمینه تحلیل دینامیک‌های سیستم متن یکی از سحنرانی‌های آقای فارستر، بنیان‌گذار این دانش است. در این مقاله از ریشه‌های شکل گیری این علم…

در سیستم پیچیده دینامیک، بال پروانه طوفان به پا می‌کند…

جمله معروفی هست که می‌گوید “ثابت ترین چیز در دنیای امروز تغییر است.” از مناسبات فرهنگی و اقتصادی گرفته تا رفتار و طرز زندگی مردم. این تغییرات گاهی درمدتی کوتاه…